Position: sygdoms > allergi >

aviær influenza og kyllinger

   Aviær eller fugleinfluenza forekommer naturligt i vilde fugle « tarme , selv om disse fugle normalt ikke bliver syg . Denne influenza er meget smitsom blandt vilde fugle og kan inficere populationer af tamfugle

Outbreak

De første tilfælde af fugleinfluenza ( H5N1 ) blev isoleret i Hong Kong i 1997 . Sygdommen spredes til tamfjerkræ i Asien i 2003 .

Spread

Høns og andre fugle smittet med fugleinfluenza udskiller virus via spyt , afføring og nasal sekretion , passerer virus fra inficerede til raske fugle . Fugleinfluenza kan også spredes blandt flokke af mennesker og materiel .

Fødevaresikkerhed

Lav-patogen aviær influenza er ikke spredes ved at spise ordentligt forberedt æg og kylling . Ifølge Food and Drug Administration ( FDA ) , hvis et udbrud af højpatogen fugleinfluenza skete i USA , ville berørte produkter ikke indgå i fødevareforsyningen .

Mennesker

H5N1-stammen af fugleinfluenza , fremherskende i fjerkræpopulationer i slutningen af 2000'erne , ikke udgør en alvorlig trussel mod menneskers sundhed , idet virus ikke spredes nemt til mennesker .

Effekter

Lav-patogen aviær influenza kan forårsage pjusket fjerdragt , forsinket ægproduktionen eller mild luftvejssymptomer hos kyllinger . Den højpatogene form har en meget høj dødelighed og alvorligt påvirker luftvejene .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------